Halvasti tuulduv välisvooder on suur probleem

Antti Heimlander
Antti Heimlander

70–80 aastat tagasi ehitatud puitkonstruktsiooniga majades on puitvälisvoodri aluse pinna tuuldumise vead üsa levinud.

 

Ebapiisavalt tuulduvad puitkarkass-seinad on vanemate puitmajade puhul olnud tavaline nähtus. Eri aastakümnetel kasutatud konstruktsioonid erinevad suuresti näiteks hoonete soojaisolatsiooni materjalide ja õhutõkkematerjalide poolest.

Välisvoodri tagapinna puuduv või vilets tuuldumine võib tekitada niiskuskahjustusi sisekonstruktsioonides. Puitvoodriga hoonete puhul tekivad kahjustused peaasjalikult siseõhu niiskuse kondenseerumise tõttu konstruktsioonides. Eriti tellis- ja krohvviimistlusega majade puhul tekitab puitkonstruktsioonidele niiskuskahjustusi ka välisvoodrist seinakonstruktsioonisse jõudev väline niiskus.

Edasi lugemiseks

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid