Miks on kurgid vahel mõrud?
kodus.ee
Viljad muutavad mõruks mitme taimele stressi tekitava olukorra koosmõjul. | Shutterstock

Kurkide mõruained esinevad tavaliselt kurgitaime lehtedes ja vartes. Inimene märkab neid alles siis, kui mõruained (saponiin, kukurbitatsiin) viljadesse jõuavad.

Harilikult ei muutugi mõruks kogu vili, vaid seda on rohkem koor ning varrepoolne viljaots. Seda võib juhtuda isegi siis, kui uuemate sortide seemnepakil on kiri "mõruainevaba".

Viljad muutavad mõruks mitme taimele stressi tekitava olukorra koosmõjul.

Edasi lugemiseks

Kodus.ee tellimus annab ligipääsu kogu kodus.ee veebilehe tasulisele sisule, sh sinna valitud ajakirjade Kodutohter, Tehnikamaailm, Kodu & Aed, Minu Aed, Jõulud, Diivan, TM Kodu & Ehitus lugudele ning muudele Ühinenud Ajakirjade väljaannete materjalidele ning kodus.ee lisalugudele.
Veebilehe sisu on paberväljaannetest eraldiseisev ning kehtiv paberväljaande tellimus ei anna ligipääsu kodus.ee lehele. Paberväljaande saab tellida veebilehelt ajakirjad.ee, kodus.ee tellimuse vormistamiseks vajuta nupule "Kodus.ee tellimus".

Sarnased artiklid